akris-thomas-ruff-as-a-muse

Akris with Thomas Ruff as a muse

Thomas Ruff, Nacht 21 I, 1995\u003b and Nacht 1 II, 1992, 20.32 X 21.59 cm
Albert Kriemler for Akris, ready-to-wear Autumn-Winter 2014