akris-thomas-ruff-as-a-muse

Akris with Thomas Ruff as a muse

Thomas Ruff, r.phg.04, 2014, 184 x 300 cm
Albert Kriemler for Akris, ready-to-wear Spring-Summer 2014