akris-thomas-ruff-as-a-muse

Akris with Thomas Ruff as a muse

Thomas Ruff, r.phg.04, 2014
Albert Kriemler for Akris, ready-to-wear autumn-winter 2014