akris-thomas-ruff-as-a-muse

Akris with Thomas Ruff as a muse

Thomas Ruff, r.phg.06_I, 2013, photography, 240 x 185 cm
Albert Kriemler for Akris, ready-to-wear Autumn-Winter 2014