akris-thomas-ruff

Akris avec comme muse Thomas Ruff

Thomas Ruff, r.phg.06_I, 2013, photographie, 240 x 185 cm
Albert Kriemler pour Akris, PAP automne-hiver 2014